L’attacatura dei bifolia fra loro.

Click on the image to close the window and return to the text

Tratto da A. Dzhurova, V’vedenie v slavyanskata kodikologiya. Bizantijskiyat kodeks I retseptsiyata my sred slavyanite (Introduzione alla codicolgia slava. Il codice Bizantino e la sua ricezione.) (Sofia: Cibal, 1997), 64.