Kódexkészítés munkafázisainak bemutatása egy 12. századi kéziratból. Szt. Ambrus, De officiis ministrorum

Az óramutató járása szerint: a toll hegyezése; a kész kódex bemutatása; egy új ív hozzáadása; könyvkötés; a pergamen méretre vágása; a zárak kidolgozása; tanítás a kész kódex segítségével; a könyvtáblák széleinek levágása; pergamen vakarása lunellummal; írás viasztáblára.

A képre kattintva térhet vissza a foszöveghez!

Bamberg, Staatsbibliothek. Ms. Patr. 5, f. 1v. SCRIPTORUM OPUS. Schreiber-Mönche am Werk. Prof. Dr. Otto Meyer zum 65. Geburtztag am 21 September 1971 (Wiesbaden: Dr. Ludvig Reichert Verlag, 1971), 4. nyomán