Laurence durhami prior (1149 és 1154 között töltötte be ezt a hivatalt) ebben a kódexben mint másoló jelenik meg: saját művein dolgozik, melyek a mai napig megtalálhatóak a durhami könyvtárban. Ezen a miniatúrán a bal kezében tartott késsel éppen lefogja az előtte fekvő kódexlapot.

Durham, Egyetemi Könyvtár, Ms. Cosin. V. III. 1. f. 22v. Christopher de Hamel, Medieval Craftsmen. Scribes and Illuminators (London: British Museum Press, 1992), 37.o., 29. kép nyomán.