Home
Navigáció

 
 

 

Tartalomjegyzék
Fejezetek
I. A kódexek funkciója
II. Kódexkészítés
III. Egy kódex szerkezete
IV. Kódextipológia
        1. A Biblia
        2. Liturgikus kódexek
        3. Egyéb könyvek
V. Kódexillusztrációk
Vissza az előző alfejezethez           IV. Kódextipológia Felhasznált munkák
3. Egyéb könyvtípusok

 

Tankönyvek és egyetemi kódexek.

 

 

Ebbe a kategóriába tartoznak az ábécéskönyvek, azaz latin nevükön Abecedarii, mindennemű nyelvtankönyvek, s a késő középkortól fogva a kommentált klasszikus szövegek is. Az egyetemi kódexek kategóriájába jogi, orvosi, filozófiai, természettudományos és teológiai szövegek tartoztak: mindegyiket különleges, kommentált formában másolták.

A képre kattintva nagyobb méretben láthatja! A képre kattintva nagyobb méretben láthatja! A képre kattintva nagyobb méretben láthatja! A képre kattintva nagyobb méretben láthatja! A képre kattintva nagyobb méretben láthatja!

 

Magánhasználatra szánt könyvek

 

Magánvallásosság céljaira és elmélkedésre számos kódex szolgálhatott: közülük a legtöbbet eleve egyéni megrendelők számára készítették. Az ilyen esetekben a kódexeket gazdagon díszítették és festették is. Ebbe a kategóriába tartoznak a zsoltároskönyvek, a hóráskönyvek, és a passionálék (vagy legendáriumok).


 
A képre kattintva nagyobb méretben láthatja! A képre kattintva nagyobb méretben láthatja!

A vadászatról szóló könyvek, a hadászati szakkönyvek, a románcok, a chansons de geste, az utazóirodalom, a szakácskönyvek, illetve bestiáriumok jobbára magánszemélyek szórakoztatására készültek, és inkább anyanyelven, mint latinul íródtak: a késő középkorban különös népszerűségre tettek szert. Fontos kiemelni, hogy bár néha mint "kézikönyveket" emlegetjük őket, valójában korántsem szolgáltak gyakorlati útmutatókként. Jelenlétük egy magas rangú nemes könyvtárának polcán inkább a tulajdonos magas műveltségének fitogtatását célozta.


 
A képre kattintva nagyobb méretben láthatja! A képre kattintva nagyobb méretben láthatja!

Történeti munkák

A krónika a középkori történetírás igen elterjedt és jelentős válfaja: évenkénti események gyűjteménye, eredetileg világtörténelmi nagyságrendben, a Teremtéssel kezdődően. A 9. századtól kezdődött el a helyi krónikák vezetése, és az első anyanyelven írott krónikák a 13. századból származnak.

A képre kattintva nagyobb méretben láthatja!

Az oldal tetejére Home Table of Contents Next