Prédikációgyűjtemény explicitje. 8. sz. közepe.

A képre kattintva visszatérhet a főszöveghez
Párizs, Bib. nat. Ms. lat. 13348, f. 110v. Jacques Stiennon, Paléographie du Moyen Age, második kiadás., Histoire Médievale, ált. szerk G. Duby (Pais: Armand Colin, 1991), 234-5. o. nyomán.