A Szt. Viktor-apátság Ex librise egy Bibliából. 16. század.

A képre kattintva visszatérhet a főszöveghez
Párizs, Bibl. nat. Ms. lat. 14397, f. Av. Jacques Stiennon, Paléographie du Moyen Age, második kiadás., Histoire Médievale, ált. szerk G. Duby (Pais: Armand Colin, 1991), 266-7. o. nyomán.