Explicit és Kolofón egy apokrif evangéliumból, 1506-os dátummal.
 

A képre kattintva visszatérhet a főszöveghez
Róma, Bibl. Vat. Ms. Vat. lat. 5257, f. 29. Jacques Stiennon, Paléographie du Moyen Age, második kiadás., Histoire Médievale, ált. szerk G. Duby, (Pais: Armand Colin, 1991), 294-5. o. nyomán.