Stitching of the bifolia together

Click on the image to close the window and return to the text

After A. Dzhurova, Vívedenie v slavyanskata kodikologiya. Bizantijskiyat kodeks I retseptsiyata my sred slavyanite (Introduction into Slavonic Codicology. Byzantine codex and its reception among the Slavs) (Sofia: Cibal, 1997), 64.